Fabio Panetta (medlem af ECB‘s direktion) holdt 25. april 2022 på Columbia University et indlæg med titlen “For a few cryptos more: the Wild West of crypto finance“. Som det fremgår nedenfor, talte lige ud af posen.

Han indledte sin indlæg med nogle generelle bemærkninger:

“Krypto-evangelisterne lover himlen på jorden og bruger en illusorisk fortælling om stadigt stigende priser på kryptoaktiver til at opretholde interessen og dermed det momentum, der giver næring til kryptoboblen. Men det lader til at være et vildledende bedrag. Satoshi Nakamotos drøm om at skabe troværdige penge er stadig kun det – en drøm. Kryptoaktiver skaber ustabilitet og usikkerhed – det stik modsatte af, hvad de lovede. De skaber et nyt Vildt Vesten.”

Derefter dækkede han følgende fire centrale emner. De vigtigste takeaways var disse:

Politiske spørgsmål:

 • Kryptomarkedet er nu større end markedet for subprime-lån var, da det – med en værdi af 1,3 billioner USD – udløste den globale finanskrise.
 • Kryptoaktiver uden sikkerhedsstillelse kan ikke opfylde deres oprindelige formål, nemlig at lette betalinger. De er ganske enkelt for ustabile til at opfylde pengenes tre funktioner: valutamiddel, værdiopbevaring og regningsenhed.
 • Kryptoaktiver anvendes i vid udstrækning til kriminelle og terroristiske aktiviteter. Det anslås, at de beløb i kryptoaktiver, der udveksles til kriminelle formål, er betydelige og overstiger 24 mia. De kan også anvendes til skatteunddragelse eller til at omgå sanktioner.
 • Kryptoaktiver baseret på proof-of-work (PoW)-blokkæder kan også forårsage enorme mængder forurening og miljøskader.

Risici for den finansielle stabilitet:

 • Kryptoaktiver er spekulative aktiver, der kan forårsage store skader på samfundet. Kryptoaktiver udgør risici for den finansielle stabilitet gennem tre hovedkanaler:
  – For det første kan pres på markederne for kryptoaktiver smitte af på aktører i det bredere finansielle system gennem deres direkte besiddelse af aktiver eller ejerskab af tjenesteudbydere af kryptoteknologier.
 • – For det andet kan et fald i værdien af kryptoaktiver have en indvirkning på investorers formue med afsmittende virkning på det finansielle system.
  – For det tredje kan et tab af tillid til værdien af kryptoaktiver – f.eks. på grund af operationelle fejl, svig, kursmanipulation eller cyberkriminalitet – føre til en kraftig forringelse af investorers tillid.

Regulering af kryptoaktiver:

 • Der er brug for en globalt koordineret reguleringsindsats for at løse problemer som f.eks. brugen af kryptoaktiver i grænseoverskridende ulovlige aktiviteter eller deres miljømæssige fodaftryk.
 • Reguleringen bør afbalancere risici og fordele for ikke at kvæle innovation, der kan stimulere effektiviteten i betalinger og bredere anvendelser af disse teknologier. Her fremførte Fabio Panetta 4 ideer om regulering:
 1. At holde kryptoaktiver til de samme standarder som resten af det finansielle system. Det betyder hurtig gennemførelse af alle regler for at forhindre brugen af kryptoaktiver til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme på grundlag af de standarder, der er fastsat af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), og en effektiv håndhævelse af dem.
 2. At bringe beskatningen af kryptoaktiver på linje med beskatningen af andre instrumenter og tilstræbe tilpasning på tværs af jurisdiktioner i betragtning af kryptomarkedets globale karakter.
 3. Offentliggørelse og reguleringsrapportering skal styrkes.
 4. Tilsynsmyndighederne bør indføre strenge krav om gennemsigtighed og fastsætte de adfærdsstandarder, som professionelle operatører skal følge, for at beskytte uerfarne detailinvestorer i kryptoaktiver.

Regulering på EU plan:

 • Hurtige forhandlinger mellem Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union samt en grundig håndhævelse fra de kompetente nationale myndigheders side er nødvendige i betragtning af den hurtige vækst på kryptomarkedet.
 • Europas reguleringsforanstaltninger skal gå videre. At fokusere mere på aktiviteter med kryptoaktiver uden sikkerhedsstillelse, der udføres uden tjenesteudbydere.
 • Desuden er der ikke råd til at lade on-chain peer-to-peer-betalinger være uregulerede, da de kan bruges til at omgå enhver regulering. Endelig bør den nye europæiske AML-myndighed, hvis man virkelig ønsker at harmonisere tilsynet betydeligt i alle EU’s medlemsstater, føre tilsyn med de mest risikable udbydere af kryptoaktiver.
 • Man bør fokuserer på en digital euro for at give borgerne mulighed for at bruge statslige penge til at foretage betalinger overalt i euroområdet, samtidig med at vi beskytter dens rolle som et anker for betalings- og monetære systemer.

Tak til min kollega Lluis Girbau Cabanas fra Bird & Bird i Bruxelles for input to dette indlæg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *