Dansk QS netværk meet up

I forlængelse af DDC’s gå-hjem-møde mødes danske selv målere/autometrikere/QS’ere og deler deres projekter, ideer og erfaringer fra kl 17-19 (?). Kom og mød nye mennesker, hør om deres projekter, fortæl om dine egne QS projekter og få ideer til det næste. Alle interesserede får 5-10 min til at fortælle om deres QS projekter:

1. Hvad går projektet ud på?

2. Hvordan gør du?

3. Hvad har du lært?

Samtidig laver vi en netværksopsamling, for at få overblik over danske QS projekter og personer mhp. at skabe en dansk QS forening. Så husk dit visitkort.

Tilmelding ikke påkrævet, men det ville hjælpe de praktiske forberedelser, hvis vi kender ca. deltagerantal. Så send gerne mail, hvis du forventer at dukke op.

Se mere på http://quantifiedself.com/

For yderligere spørgsmål ring eller skriv til:

Mikkel Holm Sørensen

M: 40222991

E: mikkel@kl7.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *