Danish interview on Quantified Self network

QuantifiedSelf logo
QuantifiedSelf logo

I SamData Magasinet nr. 1 – 2012 har Ernst Poulsen interviewet mig om det QuantifiedSelf netværk, som er ved at blive etableret i Danmark, og som jeg tidligere har blogget om. Jeg er kun en af flere initiativtagere, og vi er desværre endnu ikke kommet så langt, at der er etableret en mere formel skal for initiativet.

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *