Opnå skattefritagelse for iværksætteraktier

Ny lov gør det muligt at fritage selskabers unoterede iværksætteraktier for beskatning.

Den 27. maj 2011 vedtog folketinget L 194 vedrørende skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier mv. Forslaget indfører en særlig skatteordning, der under særlige omstændigheder kan fritage selskabers unoterede iværksætteraktier for beskatning. Opfyldes kravene herfor, kan investorerne således opnå skattefritagelse af afkastet af unoterede iværksætteraktier i små og mellemstore virksomheder, der har været ejet i 3 år eller mere.

Hvad betegner en iværksætteraktie?

Loven opstiller en række krav til, hvornår en aktie kan betegnes som en ”iværksætteraktie”, herunder til kurs, tegningsværdi, selskabets status, selskabets aktiviteter m.m. Loven kræver, at selskabets advokat eller godkendte revisor påser, at kravene til udstedelse af iværksætteraktier er opfyldt.

Reglerne har virkning for aktier tegnet den 1. januar 2011 eller senere.

Læs det vedtagne forslag på folketingets hjemmeside her.

Nyhed fra Bender von Haller Dragsteds web-site.

 1. Bjørn Kassøe Andersen avatar
  Bjørn Kassøe Andersen

  Gælder det mon også anparter i anpartsselskaber? Der henvises til at selskabet skal være omfattet sel­skabs­skattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 -hvilket ligner en upræcis henvisning eller også er det mig der ikke kan læse. I sel­skabs­skattelovens § 1, stk. 1 omtales både aktie- og anpartsselskaber (men jeg kan ikke se nogen “nr.1 eller 2”)

 2. Flemming Christensen avatar

  Hej Bjørn

  Aktieavancebeskatningsloven og selskabsskatteloven gælder også for anpartsselskaber.

  Så svaret er ja, reglerne vil også gælde for anparter i anpartsselskab.

  Mvh
  Flemming Christensen
  Bender von Haller Dragsted

 3. Bjørn Kassøe Andersen avatar
  Bjørn Kassøe Andersen

  Godt at høre, ellers ville det da vist også have været verdens mærkeligste iværksætterlov 😉

 4. Flemming Christensen avatar

  Ja, det ville have været en lidt mærkværdig forskel på aktier og anparter 🙂

 5. Bjørn Kassøe Andersen avatar
  Bjørn Kassøe Andersen

  Tak for dine svar Flemming. Gælder det også for smba’er (der jo lever et underligt skyggeliv og som EogS vist er meget lidt glade for)?

 6. Flemming Christensen avatar

  Hej Bjørn

  Reglerne kan også bringes i anvendelse for et SMBA. Men som du selv påpeger er SMBA ikke den mest anvendte selskabsform, hvorfor det nok kan give lidt udfordringer af få skruet SMBA rigtigt sammen så ejerandelene behandles skattemæssigt korrekt.

  Ikke en model jeg umiddelbart vil anbefale til en iværksætter, som søger gennemsigtighed og enkelthed 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *