Dødstødet til Cellpoint?

Cellpoint Connect AB
Cellpoint Connect AB

Det er svært andet en at have respekt for den vedholdenhed, som Michael Mathiesen udviser i forbindelse med hans kamp for at redde Cellpoint Connect AB. Michael Mathiesen var i 90’erne den absolute stjerne på den danske gryende venture kapital himmel. Hans selskab, 2M Invest, var her og der og alle vegne, og Michael Mathiesen fik den ene efter den anden pris og udnævnelse som den ledende personlighed indenfor den danske IT-branche. Så gik 2M Invest spektakulært konkurs i forlængelse af dotcom boblens brast. Siden da har Michael Mathiesen kæmpet en brav kamp for at komme oven på igen.

Cellpoint Connect skulle have været det nye projekt, der revancherede ham.  Men det ser bestemt ikke ud til at dette lykkes. I snart 7 år har den ene dårlige nyhed om Cellpoint Connect AB efterfulgt den anden. Senest skriver ComputerWorld, at selskabets revisorer PriceWaterhouseCoopers har opsagt samarbejde og smækket døren med en voldsom kritik:

“Ifølge min opfattelse er der grund til betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte sine aktiviteter … bestyrelsen og den administrerende direktør [har] til dato ikke levet op til de krav, som må kunne stilles til ledelsen for et børsnoteret selskab i den besværlige økonomiske situation, som Cellpoint befinder sig i,”

Mon ikke at tiden et kommet, hvor Michael Mathiesen bør indse, at Cellpoint Connect er kuldsejlet, indrømme nederlaget, starte endnu engang på en frisk, og genvinde den respekt, der tidligere stod om ham?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *