Strømlining og fokus på kerneforretning giver overskud i IT-virksomheder

Den århusianske IT-koncern Dynamicweb Software præsenterer overskud på trods af den økonomiske krise. Dette skyldes bl.a. et større fokus på kerneforretningen og frasalg af virksomhedens konsulentforretning. Af en meddelelse på virksomhedens hjemmeside udtaler adm. direktør Christian Beer:

For os har frasalget af konsulentforretningen givet mulighed for en mere direkte bearbejdning af markedet uden at være i konkurrence med vores partnere. Derved kan vi øge vores synlighed og forventer samtidig at kunne løfte softwaresalget, der er vores core business,”

Et andet eksempel er thy:data, som den 19. november 2009 offentliggjorde årsrapporten for 2008/2009, der viser et rekordstort overskud i koncernen på 38,9 mio. kr. Ifølge en pressemeddelelse på virksomhedens hjemmeside skyldes resultatet bl.a. den omfattende strømlining af organisationen, som virksomheden igangsatte i 2008, og som nu giver afkast i form af en stærk tilstedeværelse i markedet og en høj grad af intern synergi mellem thy:datas afdelinger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *