Er likvidationspræferencer rimelige?

Når jeg har fornøjelsen af at assistere et startup firma med at rejse penge f.eks. hos et venture kapital firma, kommer spørgsmålet ofte op, om det er rimeligt, at investorer får en likvidationspræference. En sådan betyder, at ved salg eller anden likvidation af startup firmaet, skal investoren forlods have sine penge. Der er flere variationer heraf.

I blogindlægget The Price of Money: Say no, no, no – till your tongue bleeds giver Doug Richard sin vurdering af, hvorledes en likvidationspræference bør strikkes sammen for efter hans mening at være fair.

Jeg er enig med ham langt hen ad vejen, og min erfaring er også, at de fleste danske investorer kan forstå denne vurdering af en rimelig likvdationspræference.

Ved likvidation bør investor have ret til forlods til få det investerede beløb ud eventuelt med en eller anden rimelig forretning. Herefter bør de øvrige ejere – herunder entreprenøren – have ret til at få et beløb ud, der svare til, hvad disse ville få ud som ejere set i forhold til deres ejerandel, investorens ejerandel, og så det beløb, som investoren har fået forlods ud. Derefter fordeles alt på sædvanligvis efter ejerandel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *