Podcast: Sådan er open source licens-reglerne

I forlængelse af en del presseomtale i forbindelse med sagen Rohde vs Viasat on GPL/LGPL, hvor jeg hjælper Rasmus Rohde med advokatbistand, er jeg blevet interviewet til Computerworld om open source licenser mere generelt. Hør her om Sådan er open source licens-reglerne.

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *