Mere om dotDKs og Afilias' manglende åbenhed

Debatten om .dk domænets fremtid fortsætter. Indtil videre har den været ført via blogindlæg og via artikler i pressen. I torsdags deltog jeg imidlertid for første gang i et møde arrangeret af af IT politisk forening, hvor både repræsentanter fra DIFO og dotDK var til stede. I fredags var jeg til et radiointerview i DR-Byen, hvor også Nikolaj Nyholm fra dotDK deltog.

Jeg synes debatten har været overordnet god og konstruktiv, og den har i hvert fald givet mig selv mulighed for at revurdere mange af mine tidligere opfattelser om de forskellige problemstillinger.

Debatten har ikke fået mig til at ændre mit synspunkt, om at det danske Internet samfund bør vælge DIFO som den fortsatte administrator af .dk domænet. Denne holdning er jeg tværtimod blevet styrket i.

Jeg er imidlertid blevet mere overbevist om, at det er nødvendigt, at det brede internet samfund inddrages i en åben og velinformeret debat om, hvorvidt man ønsker en administration af .dk domænet baseret på sole registry modellen eller administration på grundlag af shared registry modellen. Jeg vil over weekenden forsøge at formulere mine holdninger og betragtninger på disse to områder.

Resten af dette indlæg vil imidlertid handle om et af de mest ophedede emner for debatten torsdag og fredag, nemlig Afilias’ og dotDKs udtalte mangel på åbenhed i forbindelse med kommunikation dels om indholdet af det tilbud, som de har afgivet, dels om forholdet mellem .dk og Afilias, dels om de konkrete fremtidige deltagere i .dk foreningen.

Jeg tror alle på debatten på mødet i torsdag var helt enige om en ting, at det var forkert af dotDK og Afilias, at de ikke har villet offentliggøre det tilbud, som de har vundet udbuddet på grundlag af. Både Nikolaj Nyholm og Kim Viborg Andersen, der var blandt repræsentanterne for dotDK og Afilias på torsdagens møde, indrømmede og undskyldte, at de havde begået en fejl på dette område.

Jeg mener, at det igen bør understreges, at det har været en kæmpefejl, og at fejlen i øvrigt fortsat ikke i skrivende stund er berigtiget. Tilbudsmaterialet er således forstsat ikke blevet frigivet, således at jeg og andre, der ønsker at vurdere .dk og Afilias heller ikke på nuværende tidspunkt kan foretage denne vurdering på et fornuftigt grundlag.

Det skal retfærdigvis siges, at både Nikolaj og Kim forpligtigede sig til, at dette tilbudsmateriale ville blive frigivet først komne mandag.

Men denne kæmpe fodfejl mener jeg ikke blot kan “klares” med en undskyldning fra dotDK og Afilias’ side, idet fejlen efter min opfattelse “dækker over” en afgørende svaghed ved konstruktionen Afilias og dotDK.

Den manglende åbenhed fra Afilias og dotDK er naturligvis først og fremmest en stor fejl af den grund, at ingen i det danske Internet samfund, der skulle tage stilling til, hvorvidt dotDK og Afilias kunne få deres støtte, kunne få noget grundlag for at vurdere dette.

Vi har således alle sammen famlet fuldstændig i blinde – og gør det principielt stadig indtil at tilbudsmaterialet og andet relevant materiale er offentliggjort – med hensyn til, hvad Afilias’ tekniske løsning nærmere gik ud på, hvor aftalen mellem Afilias og .dk om Afilias’ fremtidige administration af .dk domænet skulle gå ud på, hvorvidt .dk var en stiftet forening eller ej, og således også om hvilke vedtægter med regler om indflydelsen etc. den politiske del af administrationen skulle foregå på grundlag af.

Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorledes at dotDK og Afilias’ initiativtagere på nogen måde kan have forestillet sig, at nogen ville tage det alvorligt at støtte deres initiativ, når de ikke vil fortælle, hvad det mere præcist gik ud på.

Jeg må også indrømme, at jeg synes at de undskyldninger, der er blevet givet af Kim og Nikolaj på mødet i torsdag og af Nikolaj i Harddisken fredag ikke er specielt troværdige.

Kim og Nikolaj siger, at da de i starten af juli fandt ud af, at Afilias og dotDK havde vundet udbuddet, vurderede du, at de skulle bruge tiden på andre ting end at være åbne og orientere Internet samfundet. Nikolaj har anført, at man først ville sikre sig “den formelle støtte fra de nødvendige 4 organisationer”.

Jeg har så stor respekt for særlig Nikolaj’s person i denne sammenhæng, at jeg ikke forestiller mig, at han som, hylder princippet om åbenhed helt generelt, fuldstændigt har overset behovet for at orientere offentligheden generelt og det danske Internet samfund i særdeleshed i forbindelse med indholdet af det omstridte tilbud. Jeg tror nærmere, at den manglende åbenhed beror på andre forhold.

Min teori er, at den manglende åbenhed først og fremmest skyldes det forhold, at Afilias, som en kommerciel virksomhed ikke ønskede denne åbenhed på det pågældende tidspunkt. Tilbuddet indeholder muligvis forretningshemmeligheder, som man ikke som en stor kommerciel virksomhed blot ønsker at give frit til offentligheden uden nærmere overvejelser.

Her er vi så ved én af kernepunkterne. DIFO ejer DK Hostmaster og kan således i et og alt diktere, hvorledes DK Hostmaster skal agere i alle forholdene vedrørende DK Hostmaster’s drift. Sådan forholder det sig ikke i forholdet imellem dotDK og Afilias (idet jeg igen her må sige, at jeg kan ikke helt gennemskue, hvad forholdet er, da indholdet af tilbuddet ikke foreligger, og da øvrig dokumention for forholdet mellem dotDk og Afilias heller ikke foreligger).

Så meget må nok ligge klart, at forholdet imellem Afilias og .dk nok snarere tenderer til at være det omvendte end i forholdet mellem DK Hostmaster og DIFO. Afilias ejer naturligvis ikke foreningen .dk (dette er juridisk umuligt), men jeg mener, der er god grund til at tro, at Afilias vil kunne udøve en eller anden form for indflydelse på dotDK (måske ligefrem indirekte kontrollere), der er helt anerledes i forhold til den indflydelse, der ydes fra DIFO’s side overfor DK Hostmaster A/S.

Og når man så ikke engang på nuværende tidspunkt ved præcist, hvad vilkårene i den aftale, der måtte være mellem Afilias og dotDK måtte gå ud på, så mener jeg, at valget mellem DIFO og dotDK på dette område er relativt klart:

Hvis man ønsker maksimal brugerindflydelse over administrationen af .dk domænet, så bør man vælge den politiske organisation, der skal styre dette, hvor brugerindflydelsen er størst, og det er efter min opfattelse klart i DIFO.

Man kan også udtrykke ovennævnte lidt drillende: Som én af repræsentanterne fra dotDK i fredags udtrykte det overfor for mig, da jeg spurgte, hvorfor man ikke blot allerede i torsdag offentliggjorde tilbuddet, når man nu gerne ville. Hertil fik jeg svaret: “Vi skal jo først spørge Afilias”.

Technorati Tags:
, ,

 1. Claus Dahl avatar

  Problemet ved de mange tænkte mellemregninger ovenfor er at det Afilias skal gøre for .dk er trivielt fra alle andre end tekniske og økonomiske betragtninger. Med mindre der er noget jeg har misforstået, skal Afilias ikke regulere eller administrere noget organ for tvister om retten til domæner, f.eks.
  Den tekniske håndtering af domænerne laver Afilias aldeles glimrende – hvis man skal være lidt ondskabsfuld så er et af problemerne med dkhostmaster en vi-laver-det-sgu-selv attitude, der ikke altid resulterer i brilliante løsninger.

  Jeg savner i den grad en skrækhistorie, gerne en international, gerne en for et top-level domain administreret af Afilias, hvor registryets indblanding har skabt uhensigtsmæssige regulering af ejerforhold el. lign. Jeg kan ikke nogen, heller ikke fra dengang jeg arbejde i domænebranchen. Også de internationale TLDer Afilias allerede driver holder vandtætte skotter mellem tvistsystem og domæneret og så den tekniske administration.
  Derfor er det sådan set ligemeget hvilken indsigt den menige dansk registrant kan få i Afilias. Den tekniske administration afgør ikke det vigtige, nemlig kontrollen med ejerskabet.

  Hvad angår registry/registrar konstruktionen så er det klart at de internationale standarder Afilias’ forretning er baseret på virker anderledes end den nuværende danske model, og derfor kan Afilias givetvis bedst være med hvis man laver modellen om, men det er der jo hverken noget fordækt eller forkert ved.

 2. Guan Yang avatar

  @Claus Dahl: I de rigtig gamle dage var der en del kritik af Afilias mht. håndteringen af sunrise/landfill/hvad-det-nu-hedder ved lanceringen af .info. Så vidt jeg husker truede et bestyrelsesmedlem i Afilias endog med at gå af. Men procedurerne omkring lancering af tld’er er ofte kontroversielle.

  Der var også en del kritik af tekniske problemer i de tidlige år med .info, dengang den tekniske administration blev varetaget af Tucows.

  Men min egentlige kommentar til Martins indlæg er: Alle bør være opmærksomme på at det er *DIFO* han forsvarer, eller i det mindste “DIFO 1.0”. Jeg mener klart at man skal vælge “den politiske organisation, der skal styre dette, hvor brugerindflydelsen er størst”. ‘Nuff said.

 3. Povl Hansen, avatar
  Povl Hansen,

  Det undrer mig hvordan af en ikke eksisterende forening kan vinde noget som helst ???

 4. Guan Yang avatar

  @Povl: Tja, i udbudsmaterialet er der netop lagt op til at tilbud kan afgives på vegne af en ikke eksisterende forening.

  Det er nogle embedsmænd i IT- og Telestyrelsen der måske har været lige lovligt kreative. Som Claus Dahl tidligere har påpeget, er det en central svaghed ved .dk-udbuddet at den “politiske” forening er så tæt knyttet til den tekniske administrator, således at DIFO er bundet til DK Hostmaster og dotDK er bundet til Afilias. (Martin ser selvfølgelig det tætte bånd mellem DIFO og DK Hostmaster som en fordel.)

 5. Ronni K. G. Christiansen avatar

  Det lugter af generel inkompetence i IT- og Telestyrelsen at de kan foretage en beslutning hvor formalia ikke er iorden.

  Reelt burde dotDK jo ikke engang kunne klare en prækvalifikation til noget som helst udbud i staten.

  Ellers har jeg da en fremtidig organisation der gerne vil sælge hardware til staten – jeg skal bare lige have ordren først 😉

 6. mhg avatar

  Min pointe omkring udbuddet er ikke at pegre finger af, hvem der måtte have skyld i, at det nu i bakspejlet viser sig, at både udbudstruktur og -proces er uhensigtsmæsig. Jeg har en del af skylden, da jeg sad i det udvalg under vidensskabsministeriet, der arbejdede med forslaget til den lov om domæner, som fastslagde vilkårerne for udbuddet.

  Min pointe er at konstatere, at udbudsstruktur og -proces nu har vist sig at være klart problematisk. Som Claus er inde på, så er forholdet mellem den tekniske og adminstrative del overfor den politiske og regelfastsættende del af adminstrationen ikke ordentligt afgrænset.

  Jeg mener ikke, at det nødvendigvis er godt, at DIFO ejer DK-Hostmaster. Der er intet afgørende, der taler for, at den politisk ansvarlige arm skal eje den driftsmæssige. Jeg ser således intet problem i, at DIFO indgik en aftale med Afilias om at drive .dk. Og jeg i det hele taget bestemt ikke udelukke, at en kommerciel aktør, der ikke er tilknyttet DK-Hostmaster kom til at stå for driften fremover (hvis altså DIFO er i position til at bestemme dette som fortsat administrator).

  Omvendt er det efter min opfattelse meget problematisk, når den driftsorganisationen – særligt som værende en proftmaksimerende aktør – får en væsentlig indflydelse på den politiske organisation, der jo er den, der skulle udstikke reglerne fen første og ikke omvendt. Og dette er netop situationen i forholdet mellem dotDK og Afilias. Der er efter min opfattelse ingen som helst tvivl om, at Afilias har “dikteret” indholdet af den aftalte om adminsitrationen, som Afilias kommer til at indgå med dotDK, og at Afilias får betydeligt større indflydelse på de løbende beslutninger i dotDK bla. qua relationer til bestyrelsesmedlemmer.

  Men igen befinder vi alle – og måske ligefrem også initiativtagerne til dotDK – i den groteske situation, at de ikke kender disse vilkår, da udbudstilbud og aftalen mellem Afilias og dotDK ikke er offentliggjort, og da grundlaget for dotDK ikke findes endnu, da foreningen ike er stiftet.

  Bemærk her, at jeg ikke mener, at der er noget som helst odiøst i Afilias’ fremgangsmåde. Det siger selv, at man som en virksomhed so Afilias, der primært står til ansvar overfor sine aktionærer, derefter overfor IT- og telestyrelsen og så måske til allersidst overfor det danske Internet samfund handler på en måde, hvor man i videst muligt omfang holder kortene tæt til kroppen og forsøger at beskytte sine interesser.

  Jeg fatter dog ikke, hvorfor at initiativtagerne bag dotDK og så også registrant.dk helt er kommet med på den galej 🙂

  Anyways, jeg synes, at det er rimeligt klart, at man bør støtte DIFO, hvis det er brugerhensynet og hensynet til det højt besungne danske Internet samfund, som man sætter højest.

 7. mhg avatar

  UPDATE: SE videoerne fra mødet i IT-politisk forening i fredags på:

  http://video.dkuug.dk/2008-08-14-dk-tld/

 8. mhg avatar

  Apropos Guans efterlysning om en “skræhistorie” om den måde, som Afilias arbejder på, så er der måske en på vej vedrørende et samarbejde med et ccTLD, som ligger tæt på .dk. Dette er en noget kryptisk udmelding fra min side, men jeg skal lige sikre mig først, at jeg ikke løber med et urigtigt rygte, så jeg skal lige have nogle flere faktuelle oplysninger frem, før jeg melder mere ud herom 🙂

 9. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Tak for link til mødereferatet på videoform!

  Jeg noterer mig flere ting. For det første at der skal, jævnfør domæneloven, afholdes en høring omkring overgangen til shared registry. Det bliver interessant at se hvordan den høring vil blive afholdt og i hvor stod grad domæneindehavernes interesser vil blive tilgodeset i den høring. Samt også hvad dem der er interesseret i shared registry vil gøre for at få “lukket sækken” hurtigst muligt.

  Jeg noterede mig også, at dotDK/Afilias ikke kunne komme med noget klart svar på hvad de ville gøre, hvis det danske internetsamfund sagde nej til shared registry, herunder også om dotDK/Afilias overhovedet ville være interesseret i administrationen, hvis det skulle foregå som sole registry. Dette finder jeg yderst interessant!

  Det er indlysende, at hvis “.dk” domænet skulle fortsætte som sole registry under dotDK/Afilias, ville regnestykket for indtjeningen også se helt anderledes ud for Afilias, da det tilhørende driftselskab i så fald også skal stå for support, betaling og kundekontakt til domæneindehaverne. Men det ville faktisk være en fordel for domæneindehaverne, da prisdannelsen på “.dk” domæner kommer under bedre kontrol, end den frie prissætning hos internetudbyderne under shared registry.

 10. hostm avatar
  hostm

  Jeg kan godt lide et at hvis man har problemer med sit domæne, kan ringe til dk-hostmaster og få noget hjælp med det samme istedet for en længere email samtale hvor alt går for langsomt.

  Men det er skræmmende at skulle tænke på share registry, hvor det er ens webhotel man skal kontakte for domæne problemerne. Fx. One som ikke har telefonisk support og ikke er kendt for at svare hurtigt på mails.

  Som danske ejere, og med den struktur vores dejlige dk domæne har kørt længe burde den også fortsætte på samme måde, også selvom dotDK/Afilias overtager kontrollen.

  Rigtigt mange hosting firmaer i danmark, bliver nødtil at tage flere penge for domæne, hvis der kommer share registry, da det for mange kan kræve noget mere personale til teknisk support angående dk domænet, og de mange skræmt de allerede har nu, hvilket jeg kender til.

  Any ways. Dette er danmark og kommer tingene ikke til at køre som vi gerne vil have det til eller ordentligt, kan man bare lave en demostration. Så skal helge noget komme ud af stolen 🙂

 11. Nikolaj Nyholm avatar

  Martin,

  Du kan ikke skrive at du har stor respekt for mig men samtidig kalde mine udmeldinger for utroværdige. Om ikke andet, belaster det vores personlige forhold som jeg gerne så intakt efter denne her ballade.

  Som jeg også fik sagt i torsdags og fredags, er det fantastisk at DIFO offentligt kan kalde vores fejl for “kæmpe fodfejl” når man selv har praktiseret samme manglende åbenhed i otte år. Jeg syntes helt afgjort at DIFO har gjort et ærbart stykke arbejde på det sidste, men det er immervæk først da det gik op for jer at I stod til at tabe administrationen.

  Lad os for guds skyld nu alle komme videre og diskuttere hvad vi *sammen* kan gøre for at sikre at der er alle de checks-and-balances der gør dig bekymret (og som gjorde mig så bekymret for DIFO, hvorfor jeg nogensinde gik ind i dotDK’s bud).

  /n

  ps. Som du selv har bemærket i twitter, er budet nu som lovet lagt op…

 12. Nikolaj Nyholm avatar

  @Povl, og @Ronni, vi har bevidst valgt ikke at stifte foreningen førend at udbuddet var vundet og – i fb. med opfyldelsen af IT- og Telestyrelsens formelle krav – at vi havde indhentet den formelle støtte. Det burde der egentlig ikke være noget underligt.
  Blandt de organisationer der nu formelt har givet deres støtte (på en striks formular udleveret af IT- og Telestyrelsen) vil vi nedsætte det første bestyrelse og blive enige om dotDKs vedtægter. Dette fremgår også af dotDK’s bud.

  /n

  ps. Jeg regner i øvrigt ikke med selv at deltage i den første bestyrelse men vil, som jeg før har sagt, nominere Martin.

 13. Peter avatar
  Peter

  Martin , det er jo helt patetisk at DIFO bliver ved med at kæmpe sådan her. Er det ikke på tide at der sker en forandring. Jeg har arbejdet hos en Registrar tidligere og DK-Host var suværent de mest inkompetente som man måtte ligge på knæ hos for at få en process forbedret. Så vidt jeg ved har du og Mads Bryde Andersen i øvrigt selv siddet i DIFOs bestyrelse i over 8 år. Giv dog slip! – Peter

 14. mhg avatar

  @Nikolaj, undskyld ordvalget. Jeg mente ikke “ikke er specielt troværdige” som i “jeg tror, at du lyver”, men som i “jeg finder det ulogisk”. Jeg undskylder ordvalget!

  Men kan du så ikke lige give mig et helt klart svar på dette. Når tilbuddet ikke er frigivet tidligere og først efter stort pres, så skyldes det slet ikke, at Afilias i realiteten bestemte, og derfor først skulle godkende, at materialet blev offentliggjort?

  I DIFOs tilfældes kunne offentliggørelse uden anden indblanding ske efter beslutning i DIFOs bestyrelse. Det er nemlig DIFO, der som politisk organisation suverænt bestemmer over DK-Hostmaster.

  Når jeg er pernittegryn her, så er det fordi jeg mener, at styrkeforholdet per design er måske ikke helt omvendt men så faretruende tæt på i relationen mellem Afilias og dotDK. Og det har jeg svært ved at se, hvorledes et samarbejde mellem dotDK og DIFO kan ændre på.

 15. mhg avatar

  @Nikolaj, og forresten tak for tilliden med hensyn til nomineringen. Det må vi tale om, når vi har konstateret, om dotDK ender med at have opfyldt de sidste betingelser i udbuddet 🙂

 16. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  @Nikolaj,

  Nu du alligevel læser disse sider, så vil jeg da lige spørge, om du kan forklare følgende ordlyd i jeres pressemeddelelse:
  “Vi forventer, at denne prisreduktion kombineret med de besparelser, som registratorerne vil opleve med vores automatiserede systemer, eliminationen af en række gebyrer samt en række planlagte forbedringer, vil betyde en pris hos forhandlerne på 45 kr. eller derunder”.

  Når jeg spørger, er det fordi at stort set alle danske priser på shared registry domæner er væsentligt dyrere, end de nuværende 45 kr som periodegebyret er for “.dk” domæner, og de oprettelsesgebyrer som man betaler for oprettelse af “.dk” domæner gennem sin internetudbyder er tilsvarende også væsentligt højere end de 45 kr.

  Sagt med andre ord er der stor evidens for at det koster en væsentlig prisstigning at handle gennem sin internetudbyder. Og det rimer slet ikke med det som I skriver i jeres pressemeddelelse.

  Ref: http://www.dotdkregistry.org/da/node/218

 17. Nikolaj Nyholm avatar

  Martin,

  Jeg må skuffe dig med at hvis jeg d. 28. juni havde sagt at tilbuddet skulle publiceres, så ville det også være blevet publiceret. Det er klart at de og de andre tre stiftere skulle konsulteres, ligesom at du nok ville konsultere resten af DIFOs bestyrelse inden at publicere jeres. (Og ja, det er stadig en fejl at vi ikke gjorde det tidligere)

  Afilias er én af fem stiftere og de havde aldrig vundet udbuddet alene.

  /n

 18. Nikolaj Nyholm avatar

  Klaus,

  Jeg kan registrere .com navne til $6,85/år per navn hos bl.a. GoDaddy (se http://www.google.com/search?q=cheap+domain+names). Prisen hos Verisign er, mig bekendt, $6,42.
  Ved at gå til standardiseret EPP (protokol til registrering af domæne navne), ved at standardisere forretningsprocesserne, og ved at afskaffe registrator og DNS gebyrene, antager vi at de store internationale konkurrenter der lever på meget små margener (som ovenstående) vil gå ind på det danske marked.

  Domænenavne er jo typisk en meget lille – og typisk irriterende – del af den ydelse du køber hos din hosting- eller mailleverandør. Ved at standardisere processerne sparer man en masse administrativt arbejde hos leverandøren der indirekte burde reflektere sig i lavere priser på det samlede produkt. Jeg ved det fordi jeg selv har følt det på egen krop i den tid jeg arbejdede med Ascio/Speednames. Faktisk tjente vi gode penge på de leverandører der outsourcede dette bøvl med bl.a. .dk til Ascio.

  /n

  ps. Vi ville kunne sænke priserne meget mere (og til en pris der er lavere end Verisign’s wholesale pris jvf ovestående) hvis ikke vi jvf udbudsbetingelserne var forpligtet til at overtage DK-Hostmaster’s medarbejdere…

 19. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Nikolaj,

  Som jeg forstår jeres argumentation går på at nogle udenlandske leverandører vil kunne tilbyde lave priser på danske domæner på sigt. Men hvad med de danske internetleverandører? De har jo tradition for at have en væsentlig fortjeneste, så jeg tænkte på om I også udtalte jer om dem i jeres pressemeddelelse?

  En anden ting: Betaler man moms af sine køb når man handler hos leverandører som GoDaddy og OpenSRS?

  Hvad EPP angår er jeg helt med på og enig i at det er en god ide at få indført.

  Hvad overtagelsen af DK-Hostmasters medarbejdere angår, og deraf følgende indvirkning på engrosprisen, vil jeg mene at det ikke har den store betydning, for de fleste danske leverandører vil alligevel lægge en ganske pæn fortjeneste oveni den pris som I tager for et “.dk” domæne. Bare se priserne på “.org” og “.info”, for eksempel.

  Apropos EPP og domænelovens paragraf 8:
  (1) Har I nogle planer om at støtte muligheden for at man fortsat kan få skjult personlige oplysninger i whois når I overtager administrationen af “.dk” domænet?
  (2) I den forbindelse er det også relevant at spørge hvordan I vil implementere denne facilitet og i hvor stort omfang muligheden for at få skjult sine oplysninger vil afhænge af internetudbyderens implementering af EPP protokollen? Ville det give mening at adresserne blev skjult automatisk hvis folk havde beskyttet adresse og tilsvarende for telefonnumre, hvorved man slap for at føre et ekstra flag med i EPP kaldene?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *