DIFO 2.0 – eller hvad der bør ændres hos DIFO?

Der er fremkommet en hel del kritik mod den måde, som DIFO har forvaltet .dk domænet. Det er vist ingen hemmelighed. En del af den kritik har været uberettiget. Men en del af kritikken er helt klart relevant, og noget af den – må jeg selv som mangeårigt bestyrelsesmedlem i DIFO og DK-Hostmaster indrømme – berettiget.

Det vil dog altid være således, at en etableret organisation, der i en periode ”har siddet på flæsket” bliver udsat for kritik. Det er helt naturligt og kun godt. Som tidligere nævnt er hele processen omkring udbuddet af .dk administrationen en særdeles velkommen mulighed for at diskutere DIFO’s rolle godt og grundigt og komme med alle mulige ideer om, hvordan at administrationen kan forbedres fremadrettet.

Her forudsætter jeg naturligvis, at det er DIFO, der også i fremtiden kommer til at administrere .dk domænet. Der er naturligvis en risiko for, og den er jo ganske stor, at det er dotDK og Afilias, der kommer til udfylde denne rolle. I dette tilfælde er noget af det, som jeg nævner forneden, irrelevant, men en del vil dog imidlertid kunne benyttes også af dotDK og Afilias i forbindelse med deres i så fald fremtidige administration.

Hvis DIFO således fortsætter med administrationen af .dk domænet, vil jeg aktivt som bestyrelsesmedlem af DIFO, i hvert fald indtil jeg ikke måtte blive genvalgt om et år eller to, så længe som mit nuværende mandat løber, medvirke til, at følgende forslag bliver aktivt og seriøst behandlet i DIFO’s bestyrelse:

1. Mere åbenhed
2. Direkte valg til valg af bestyrelsen
3. Beslutning om valg af registratormodel
4. Flere pilotprojekter
5. Fuldstændig onlinebehandling af administrationsprocessen

Til de enkelte punkter har jeg følgende kommentarer:

Ad 1 Mere åbenhed

Jeg mener, at DIFO bør aktivt medvirke til, at flere organisationer søger optagelse i DIFO, og at internetsamfundet ”at large” deltager mere aktivt og i den forbindelse mere aktivt konsulteres i forbindelse med DIFO’s løbende virke og alle de beslutninger, der skal tages i den forbindelse.

Lad mig først sige, at jeg ikke mener, at DIFO’s vedtægter bør ændres, således at kriterierne for optagelse af nye medlemmer i medlemskredsen ændres. Jeg mener fortsat, at det er en betingelse, at medlemmer skal være foreninger, der opkræver kontingent af sine brugere. Ellers kan vi nemt komme ud i en situation, at en masse foreninger på en, to eller tre medlemmer, der blot er oprettet proforma, søger om optagelse. Dette mener jeg klart vil skade demokratiet.

Jeg mener også, at den hidtidige måde at køre bestyrelsesarbejdet på skal fortsætte. Jeg er således helt uenig i det forslag, som Foreningen af Danske Domæneregistranter er kommet med om, at bestyrelsesreferater skal være åbne. Så vidt jeg kan se, ligger end ikke samme forenings bestyrelsesreferater tilgængelig på deres website.

Det er egentligt kendt – og har intet at gøre med ønsket om at være specielt lukket – at man ikke kan forvente et konstruktivt bestyrelsesarbejde, hvis alt, hvad der bliver sagt på bestyrelsesmøderne, bliver refereret udenfor de fire vægge.

Derimod vil jeg foreslå, at der efter hvert bestyrelsesmøde offentliggøres beslutningsreferater, som der, via et moderne website, gives den fulde offentlighed mulighed for at give feedback på.

Ad 2 Direkte valg til valg af bestyrelsen

Jeg er ikke tilhænger af, at hele eller flertallet af DIFO’s bestyrelse skal vælges ved direkte valg, således at valg sker uden om de medlemsorganisationer, som foreningen i øvrigt måtte bestå af.

Min holdning er den, at modellen med mere eller mindre repræsentative bruger- og leverandørforeninger er god og i overensstemmelse med den tradition, som vi har i Danmark på dette punkt.

Jeg mener til gengæld også, at det er helt nødvendigt, at de foreninger, der nu er etablerede og som har særlig domæneregistrering og -administration som beskæftigelsesområde, hvilket altså vil sige foreninger for registranter og registratorer, skal optages i foreningen og deltage aktivt heri. Deres input er meget vigtig.

Til gengæld er jeg klart af den opfattelse, at det forhold, at man mener – ofte med rette – at man har særlig forstand på indenfor et særligt område, ikke retfærdiggører, at den viden skal give større indflydelse end den umiddelbart giver gennem overtalelsens magt i forhold til, at andre organisationer rent medlemsmæssigt måtte repræsentere betydeligt flere personer og virksomheder med interesse i domæneforhold.

Dygtigt og relevant input i forbindelse med domæner er meget vigtigt, men der udvises ofte fra sådanne eksperter den samme form for arrogance, som den etablerede organisationsverden måtte udvise overfor nyetablerede foreninger. Det er hele samfundet – og ikke kun de specielt indviede – der har interesse i et godt og velbalanceret .dk domæne.

Jeg synes imidlertid, at det er en rigtig god ide at kigge på, hvorvidt der kunne etableres en ordning, hvor en mindre del, måske et eller to medlemmer af DIFO’s bestyrelse, blev valgt direkte af indehavere af .dk domæner.

Dette vil give en interessant mangfoldighed i bestyrelsen. Derudover vil det være et utroligt spændende teknisk og demokratisk projekt at forsøge med nogle af de første fuldstændigt online baserede valg i Danmark. Det ville sikkert heller ikke være så svært at administrere – i hvert fald ikke på det teoretiske plan – da de stemmeberettigede vil være dem, der var registrerede i Whois databasen.

Ad 3 Beslutning om registratormodel

I lyset af mit tidligere indlæg om det problematiske i, at der ved udbuddet allerede fra IT- og Telestyrelsen er valgt den fremtidige registratormodel – ”sole registry” overfor ”shared registry” – mener jeg, at det vil være meget vigtigt, at DIFO efterfølgende sætter en offentlig debat i gang om, hvilken model, der skal gælde fremtidigt. Denne debat skal være helt og holdent fordomsfri og på igen måde give præference til status quo.

Debatten skal afklare, hvilke hensyn, der skal være bærende for, hvilken model, der skal vælges, og hvilke egenskaber, de forskellige modeller så har for at opfylde de forskellige kriterier for succes.

I sidste instans må det være DIFO, der træffer beslutningen herom, men det skal være yderst vigtigt, at der gives meget input fra ”græsrødder” og eksperter fra ind- og udland.
Man kunne i det hele taget lade sig inspirere af den proces, der kørte, da open source licensen General Public License (GPL) skulle opgraderes fra version 2 til version 3.

Ad 4 Flere pilotprojekter

Jeg mener, at DIFO skal gå i front i relation til at udvikle og implementere forskellige standarder og projekter, der ligger inden for DIFO’s formål, hvilket skal være at sikre infrastrukturen i forbindelse med DNS-systemet. Imidlertid kunne sådanne projekter som f.eks. openID være meget relevante at få drøftet yderligere og eventuelt finde en rolle herfor i DIFO regi.

Det bemærkes dog her, at dette netop også er et af de punkter, som DIFO i sit tilbud har sagt, at man ønsker at kigge nærmere på. Men der bør sættes en proces i gang, hvor at der fra DIFO’s medlemskreds og fra internetsamfundet generelt i Danmark – og egentlig også fra udlandet – indhentes forslag og inspiration til, hvilke nye pilotprojekter, der kunne sættes i gang.

Ad 5 Fuldstændig onlinebehandling af administrationsprocessen

Det er bestemt ikke således, at DIFO ikke indtil i dag har haft fokus på at forenkle administrationen og i den forstand spare penge ved at køre så meget heraf via online registrering, anvendelse af e-mail, elektroniske betalinger osv. Dette arbejde er imidlertid ikke færdigt endnu, og grunden til, at det endnu ikke er gennemført 100%, er, at man i DIFO af politiske hensyn har valgt også at tage hensyn til, at der er en del af registranterne – om end færre og færre hver dag – som stadig ønsker at modtage korrespondance og foretage betalinger på den gammeldags måde.

Min personlige holdning her er, at vi er ved at nå til det punkt, hvor hensynet til dette mere ellr mindre ”selvvalgte digitale B-hold” ikke bør vægtes særligt højt. DIFO bør gå forrest i relation til at realisere fordelene ved fuldstædig internetbaseret sagsbehandling.

Jeg vil altså slutte dette indlæg med at understrege, at ovennævnte ikke er udtryk for et flertal i DIFO’s bestyrelses tanker om, hvor man vil hen i fremtiden, men alene et udtryk for, hvad jeg gerne vil forpligtige mig til at arbejde for fremadrettet.

Hvis man er enig i nogen af disse forhold, er det nu, man skal søge at påvirke DIFO i den retning. I hvert fald punkt 3 omkring valg af registratormodel er det relativt sandsynligt, at man ikke vil kunne få nogen som helst indflydelse på, hvis man vælger at støtte dotDk og Afilias.

Technorati Tags:
, ,

 1. guan avatar
  guan

  Om hvor let/svært det er at gennemføre direkte valg:

  “Det ville sikkert heller ikke være så svært at administrere – i hvert fald ikke på det teoretiske plan – da de stemmeberettigede vil være dem, der var registrerede i Whois databasen.”

  Faktisk er det ikke helt let i DK Hostmaster-regi fordi mange har rigtig mange handles. Jeg kan tælle mine egne .dk-handles på én hånd, men flere i min omgangskreds har et handle per domænenavn. Det ville derfor være dumt at sige “én stemme per handle”.

  Jeg har tænkt lidt over problemet, og kan ikke helt gennemskue hvordan det bør ske hvis man skal undgå at nogle kan stemme flere gange. Jeg ville personligt foretrække et egentligt “at large” medlemskab som ICANN oprindeligt havde (og som valgte Karl Auerbach til ICANN’s bestyrelse). Så skal folk aktivt stå inde for at de ikke stemmer flere gange, og man kan evt. udøve en vis kontrol.

  Mht det selvvalgte digitale B-hold: Det er noget vi nævner kort i (http://registrant.dk/vision/), men i shared registry-modellen kan det digitale B-hold vælge registratorer der tilbyder netop den service de ønsker. Selv i en sole registry-model, burde det være muligt for den enkelte registrant at trykke på knappen “send ikke mere papir”.

 2. Christian Laursen avatar
  Christian Laursen

  Om pilotprojekter

  Der er vel her en oplagt chance for at være et af de første TLD’er, der får indført DNSSEC (http://en.wikipedia.org/wiki/DNSSEC). I vores del af verden er det vist kun Svenskerne, der er kommet i gang med det på nuværende tidspunkt.

 3. […] så kommer vi til det interessante: Jeg er helt enig med Martin von Haller om at tiden er løbet fra DIFO 1.0 og vi skal overveje DIFO 2.0. Jeg er også meget enig i hans 5 punkter. Selvfølgelig skal man ikek smide barnet ud med […]

 4. Guan Yang avatar

  Martin,

  Du skriver:

  “Til gengæld er jeg klart af den opfattelse, at det forhold, at man mener – ofte med rette – at man har særlig forstand på indenfor et særligt område, ikke retfærdiggører, at den viden skal give større indflydelse end den umiddelbart giver gennem overtalelsens magt i forhold til, at andre organisationer rent medlemsmæssigt måtte repræsentere betydeligt flere personer og virksomheder med interesse i domæneforhold.”

  Jeg tror ikke nogen har påstået dette. Direkte valgte bestyrelsesmedlemmer bliver netop valgt blandt alle registranter. DIFO’s nuværende medlemsorganisationer repræsenterer måske mange registranter, men langt fra alle, og de har sikkert også mange medlemmer som ikke er registranter.

  Der er ingen garanti for at registrantvalgte bestyrelsesmedlemmer har særlig forstand på noget som helst. Ingen har, så vidt jeg ved, foreslået at bestyrelsesposter skal forbeholdes eksperter indenfor bestemte områder (et forslag der faktisk kom frem i Nominets seneste governance-høring). Det kunne lige så godt være populistiske typer der blev valgt *host* medvind på cykelstierne *host*. Men det er demokratiets vilkår.

  Hvis du vil have egentlige “eksperter” i bestyrelsen, hvilket jeg ikke har foreslået, må det ske ved at reservere pladser til dem, evt. valgt af resten af bestyrelsen eller af generalforsamlingen.

  (Omvendt tror jeg at bestyrelsesmedlemmer valgt direkte blandt registratorer typisk vil være eksperter i domænenavne, netop fordi det er nødvendigt for at være registrator.)

  /Guan

 5. […] valgte lovgivere. Det er dybt fascinerende, men også grundlæggende udemokratisk. I sit indlæg om DIFO 2.0 skriver Martin om forslaget om at vælge DIFO’s bestyrelsesmedlemmer direkte: Min holdning er […]

 6. […] af den relative lukkethed i DIFO, vi har set hidtil — og dels i lyset af nogle af de seneste udmeldinger omkring DIFO mulige fremtid. I det linkede indlæg taler Martin von Haller om at arbejde for et DIFO 2.0 med øget åbenhed, […]

 7. […] omfang fandt jeg ikke, at denne karakteristik af de to sider var helt uden hold i virkeligheden. Andre steder har jeg medgivet, at DIFO (DIFO 1.0) har været præget af lukkethed (dog ikke noget, der […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *