Borgmester vil lukke hovedstadens bro-gader for biler (in Danish)

For mig er det helt åbenbart, at der bør tænkes nyt og radikalt (ikke radikalt, som i politik!), når det drejer sig om at løse Københavns trafikale udfordringer. Her er der tale om projekter, hvor det offentlige helt klart bør gå forrest, og hvor alle vil kunne forstå, at skatteydernes penge bringes til at arbejde. Hvis man så ikke kan finde pengene i de offentlige budgetter, må de tages fra andre steder f.eks. overførselsomkostninger i bred forstand, der i forvejen er helt ude af kontrol.

På alle områder vil det være til fordel for København, hvis den traditionelle model med privatbilister udfases for alvor (tiltag i den retning har jo heldigvis været under vej i mange år). Færre biler i byen vil betyde bedre sundhed (mindre forurening), færre alvorlige færdselsuheld (hvilket dog kun er et postulat herfra, der måske ikke holder), flere tourister, mere handel i butikker etc.

Så når jeg læser om forslag a la disse her:

Borgmester vil lukke hovedstadens bro-gader for biler

Ekspert: Det bliver dyrt at grave Københavns veje ned

så siger jeg: Yes. Lad os gå i gang med det samme. Så må vi finde pengene ved besparelser på andre områder.

[Indrømmelse: Jeg bor i midten af byen og har ingen bil :-)]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *