Serendipitet (in Danish)

Ingeniøren omtaler i en artikel en konference, der afholdes på Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag, den 15-16. februar om serendipiditet eller det uforudsigelige i kunsten og videnskaben. Hent programmet på http://www.aestetik.au.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2007/serendip.

Uden at have tænkt dybere over, tror jeg, at man kunne finde en spændende parallel fra trangen eller lysten hos en open source software udvikler til at udforske og blot “lege med koden” og finde løsninger til de tilsvarende drivkrafter hos den videnskabsmand eller kunstner, der uden egentlig ide om, hvad han leder efter, finder ved tilfældets magt et resultat, der viser sig at være nyttigt måske endda revolutionerende.

Technorati Tags:
,
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *