Sejr i – ikke over – skattesystemet (in Danish)

Nogen kan måske huske min fortvivlede post Skattemareridt på Openlife tilbage i maj 2005. Her beskrev jeg, hvorledes min ven og gamle partner Alexander Aghassipour og jeg var kommet i en – efter vores opfattelse – helt urimelig og uretfærdig – skatteklemme på grund af, hvad vi nærmest måtte opfatte som personlig forfølgelse fra en sagsbehandler i Københavns skatteforvaltning.

Vi var havnet i den absurde situation, at skattevæsenet havde bestemt sig for, at den fortjeneste på 2,5 millioner kr., som vi i 2000 havde realiseret ved salg af nogle aktier i Araneum (det webbureau, som vi i 1996 havde været medstiftere af) nu skulle beskattes med et beløb, der samlet løb op i mere end 3,5 millioner kr.!

Rent formelt anmodede vi skattevæsenet om at få lov at omgøre den disposition, der efter skattevæsenets opfattelse udløste den store beskatning, men dette blev pure afvist af Københavns skatteforvaltning, selvom det var vores opfattelse, at alle betingelserne herfor i den relevante skattelov var opfyldte.

Vores klagesag over afvisningen af omgørelse landede herefter i Ligningsrådet, som behandledes sagen i en rum tid. Da den så skulle til at afgøres, blev skattelovgivningen forinden ændre således, at sagen blev overført til Landskatteretten. Og her begyndte sagsbehandlingen så forfra. Sagen havde da kørt i næsten 6 år.

Den 31. januar 2007 var Alexander og jeg så i Landskatteretten til det afgørende retsmøde. Kendelse kom den 6. februar 2007. Og den var god! Alexander og jeg fik medhold i vores klage, og Landskatteretten bestemte, at vi kan foretage den omgørelse, der forhindrer, at den absurde skat udløses.

Her er en kopi af den skønne kendelses forside.

Det er naturligvis befriende at kunne konstatere, at skattesystemet virker i den forstand, at en borger, der klager over en forkert afgørelse, kan få og i dette tilfælde fik medhold i sin klage. Det er også ret og rimeligt, at borgeren så også får fuldt ud dækket sine rådgiveromkostninger i klagesagen, som det sker her. Regningen til den advokat, der har ført vores sag, dækkes fuldt ud af staten.

Når det så er sagt, så er jeg ikke sikker på, at et sådan retfærdigt udkomme af sagen ville være alle beskåret. Alexander og jeg har brugt mange ressourcer på sagen i de 7 lange år, at den har kørt, og det er ikke sikkert, at andre kunne holde ud så lang tid, som vi har.

En afgørende aktie i det gode resultat for Landskatteretten har advokat Jan Steen Hansen fra Hjejle Gersted Mogensen, der har hjuplet os. Skal man kæmpe med skattevæsenet, så bliver man nød til alliere sig med de bedste rådgiver inden for området. På skatteområdet anbefaler jeg helt utvetydigt Jan!

Men hvor er det dejligt, at sagen nu er afsluttet (idet der dog er en teoretisk chance for, at skattevæsenet anker kendelsen). De sidste 12 måneder af mit liv har nu været helt fantastiske. Læs blot disse dejlige begivenheder i omvendt rækkefølge af deres betydning: en rigtig god gennemført sammenlægning af advokatfirmaerne Bender.dk, Nicolai Dragsted og von Haller, den gode afslutning på skattessagen, kobberbryllup med Jeanne og lille Jens’ fødsel. Et annus mirabilis!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *