Internet Society. (in Danish). Der

Internet Society. (in Danish).
Der skal i løbet af meget kort tid tages stilling til, om Danmark skal være et af de eneste europæiske lande uden en aktiv afdeling af Internet Society. Grunden til, at dette spørgsmål skal besvares lige nu, skyldes, at Danmark står får tur til at overtage formandskabet i Internet Society’s European Coordination Council (ISOC-ECC). Se http://www.isoc-ecc.org. Formandskabet til ISOC-ECC følger EUs formandsskab.

Jeg har brug for støtte fra alle Jer, der har en interesse i anvendelse og udbredelse af Internet.

Forneden har jeg givet noget baggrundsinformation. Læs venligst videre!

HVAD ER INTERNET SOCIETY?

The Internet Society is a non-profit, non-governmental, international, professional membership organization. Its more than 150 organization and 6,000 individual members in over 170 nations worldwide represent a veritable who’s who of the Internet community.

The work of the Internet Society focuses on four “pillars:” standards, public policy, education and training, and membership.

Standards. ISOC is the organizational home of the Internet Engineering Task Force, the Internet Architecture Board, the Internet Engineering Steering Group, and the Internet Research Task Force. Specific activities include support for the RFC Editor Function of the IETF.

Public Policy. ISOC is active in areas such as censorship/freedom of expression, taxation, governance, and intellectual property.

Education & Training. The Internet Society has helped train many of the key information technology leaders around the world through programs such as the annual Network Training Workshops (NTW), Sustainable Internet Training Centers (SITCs), and sponsorship of the Internet Fiesta.

Læs mere på http://www.isoc.org.

HVAD ER ISOC-ECC?

ISOC-ECC er et forsøg på at koordinere de aktiviteter, som lokale europæiske chapters af Internet Society udfører, og som har en europæisk dimension. Dette kan være aktiviter vedrørende arrangementer så som konferencer. Særligt relevant er at give de europæiske chapters et interface til EU og til de muligheder, der findes i EU for at få medfinansieret forskellige europæiske initiativer. ISOC-ECC fungerer også som de europæiske chapters samlede stemme i forhold ISOCs hovedorganisation i USA. Denne funktion er meget vigtig, da ISOC, ligesom CommerceNet and TRUSTe, er meget amerikacentreret.

ISOC-ECC har ca. 25 deltagende europæiske chapter og er endnu ikke organiseret som en juridisk endhed, idet ISOC-ECC indtil videre har været baseret på grundlag af et memorandum of understanding. Det diskuteres i øjeblikket, hvorledes ISOC-ECC f.eks. ved at etableret et egentlig europæisk chapter kan opnå den juridiske status, der er nødvendigt for at kunne optræde som direkte aftalepart med EU.

HVAD SKER DER ISOC DK?

I Danmark tog jeg initiativ til at starte ISOC DK tilbage i 1999. Det lykkedes os at få etableret en bestyrelse, hvor Dorte Olesen fra Uni-C valgtes som formand og jeg som næstformand. Siden etableringen ISOC-DK i 1999 har der været absolut ingen aktivitet i ISOC-DK. Ikke engang et bestyrelsesmøde! ISOC-DK er imidlertid fortsat anerkendt af ISOC som et eksisterende chapter.

Se det “gamle” web-site på http://www.isoc.dk.

HVORFOR GENSTARTE ISOC-DK?

Med formandskabet for ISOC-ECC vil ISOC-DK kunne få både den danske regering og EU-kommissionen i tale med henblik på at sætte fokus på og få finansieret relevante Internet aktiviteter med en europæisk dimension under den danske formandsperiode. Denne adgang kan også fås gennem andre organisationer eller gennem ISOC-DK, men effekten vil være meget stærkere, hvis henvendelsen rettes af en paneuropæisk organisation.

Gennem ISOC-ECC vil f.eks. kunne koordineres en konference om udbredelse af Internet adgang i øst-europa. ISOC’s slogan “Internet is for everyone” kunne udvides til “Internet is for everyone – also people in eastern europe”. Der ville kunne arrangeres konferencer om .eu domænet og om Digital Identity, Internetadgang via Wi-Fi og andre trådløse teknologier, og dette kunne være startskuddet til, at danske virksomheder blev indvolveret i konsortier om projekter, der kan fundes af det nye europæiske rammeprogram. Mange andre initiativer kunne tænkes iværksat. Og det vil kunne ske i samarbejdet med andre danske organisationer som IT-B, FDIH, ITEK, DDF, Digital Rigths etc.

Det er min holdning, at vi bør give etableringen af ISOC-DK endnu et skud bøssen og forsøge at skabe en levende og effektiv forening, der repræsenterer brugerinteresserer, når forhold vedrørende Internet drøftes. Hvis ikke ISOC-DK kan overleve denne gang, så må vi ihvertfald sikre, at vi i løbet efteråret udnytter den unikke mulighed for at sætte Internet på agendaen i forbindelse med det danske EU-formandskab, som formandsskabet i ISOC-ECC giver mulighed for.

Jeg har lige deltaget på et møde i Coruna i Spanien arrangeret det lokale ISOC chapter i Galicien, som i øjeblikket besidder formandsskabet i ISOC-ECC på vegne ISOC Spain. På dette møde har jeg påtaget mig rollen som formand for ISOC-ECC i anden halvår 2002 på vegne ISOC DK under den forudsætning, at jeg i løbet at juni 2002 får samlet tilstrækkelig opbakning i Danmark til relancering af ISOC DK. Og det er her, at jeg har brug for jeres hjælp.

MØD OP OG/ELLER MELD JER IND!

I inviteres hermed til et uformelt møde

Torsdag den 6. juni 2002 kl. 17:00
hos Advokatfirmaet vonhaller på Holmen på adressen Fabrikmestervej 10, 1437 København K.,

hvor vi kan drøfte relanceringen af ISOC DK og dets aktiviteter i anden halvår 2002. I bedes melde tilbage per e-mail til adressen , om I kan deltage.

For jer der ikke kan deltage eller ikke gider, men alligevel ønsker at støtte ISOC DK, kan I melde jer ind i ISOC som personlige medlemmer og samtidigt tilkendegive, at I agter at deltage i ISOC DK. Medlemskab som “global member” er GRATIS.

Indmeldelse sker på http://www.isoc.org/members/indiv_app.php og husk at angive chapter affilation til Denmark!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *